Info 
 
 
 
 
 
 Objednávka na vykonanie opráv v byte - voľne prístupná 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náklady za vykonanú opravu sú účtované formou inkasa na ťarchu užívateľa bytu (vlastníka/nájomcu).
 
 
 
 
 
Polia označené hviezdičkou je potrebné vyplniť. Nedostatočne vyplnený formulár nie je možné odoslať.
Ak vyplňujete termín opravy, je potrebné zadať platný dátum.
 
 
 Objednávka na vykonanie opráv v byte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Náklady za vykonanú opravu sú účtované formou inkasa na ťarchu užívateľa bytu (vlastníka/nájomcu).

 Náklady za vykonanú opravu v byte budú účtované na ťarchu fondu prevádzky, údržby a opráv domu. Zároveň čestne prehlasujem, že na účely opráv v bytoch vykonávajú vlastníci a nájomcovia v rámci mesačných úhrad za užívanie bytu okrem pravidelnej tvorby aj mimoriadnu tvorbu fondu.
 
 
 
 
 
Polia označené hviezdičkou je potrebné vyplniť. Nedostatočne vyplnený formulár nie je možné odoslať.
Ak vyplňujete termín opravy, je potrebné zadať platný dátum.
 
 
 Objednávka na vykonanie opráv v spoločných priestoroch domu 
 
 
 
 
 
 
Náklady za vykonanú opravu v spoločných priestoroch budú účtované na ťarchu fondu prevádzky, údržby a opráv domu.
 
 
 
 
 
Polia označené hviezdičkou je potrebné vyplniť. Nedostatočne vyplnený formulár nie je možné odoslať.
Ak vyplňujete termín opravy, je potrebné zadať platný dátum.
 
OSBD Levice
OSBD Levice


Osobné údaje, ktoré vyplníte v rámci objednávky budú použité na účel realizácie vašej objednávky. Vaše osobné údaje budú poskytnuté pracovníkom údržby. Vaše osobné údaje budú vymazané v zmysle registratúrneho poriadku. Osobné údaje sme povinný chrániť pred poškodením, zneužitím či odcudzením. Tieto údaje nebudú použité na iný účel ako na vyššie spomenutý. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke OSBD Levice v sekcii 'Ochrana osobných údajov'.